Select on status: AllCIVMIL

59 Fields found in Algeria. Click on an airfield name to go to the airfield page, or click on the coordinates to find it on the map.

Field nameCoordinates
Ain Arnat Airport (QSF/DAAS)36.17851639N 5.32994032ECIV/MIL
Ain Eddis Airport (BUJ/DAAD)35.33145142N 4.20450163ECIV
Aïn el Beida Air Base (OGX/DAUU)31.91745567N 5.40874577ECIV/MIL
Ain Oussera Air Base (DAAQ)35.52431488N 2.8802979EMIL
Algiers International Airport (ALG/DAAG)36.69391632N 3.21410823ECIV
Batna Airport (BLJ/DABT)35.7521019N 6.30966282ECIV
Béchar Ouakda Airport (CBH/DAOR)31.65008354N 2.26119113WCIV/MIL
Béni Abbès Airport30.1256218N 2.13656712WCIV
Biskra Airport (BSK/DAUB)34.79330063N 5.73823023ECIV/MIL
Blida Air Base (QLD/DAAB)36.5038414N 2.8142128EMIL
Bordj Omar Driss Airport (DAAW)28.13134193N 6.83170033ECIV
Bou Chekif Airport (TID/DAOB)35.34104538N 1.4632144ECIV
Boufarik Air Base (QFD/DAAK)36.54579926N 2.87611008EMIL
Bousfer Air Base (DAOE)35.73540115N 0.80538899WMIL
Cheikh Larbi Tébessi Airport (TEE/DABS)35.43261337N 8.12539768ECIV
Constantine International Airport (CZL/DABC)36.2790451N 6.61785793ECIV
Ech Cheliff Airport (QAS/DAOI)36.21650696N 1.33932304ECIV/MIL
El Abiodh Sidi Cheikh Airport32.89813995N 0.52486569ECIV
El Bayadh Airport (EBH/DAOY)33.72145462N 1.09219956ECIV
El Djamila Air Base36.77820969N 2.92881703EMIL
El Golea Airport (ELG/DAUE)30.58763123N 2.86147833ECIV/MIL
Ghriss Airport (MUW/DAOV)35.20769882N 0.14714199ECIV
Guemar Airport (ELU/DAUO)33.51823425N 6.7749877ECIV/MIL
Hamaguir Air Base30.87899971N 3.06774998WMIL
Illizi Airport26.57360077N 8.48365974ECIV
Illizi Takhamalt Airport (VVZ/DAAP)26.7234993N 8.62265015ECIV/MIL
In Amenas Airport (IAM/DAUZ)28.05150032N 9.64291ECIV
In Guezzam Airport (INF/DATG)19.56056976N 5.75008583ECIV
In Salah Airport (INZ/DAUI)27.25099945N 2.51202011ECIV
Jijel Ferhat Abbas Airport (GJL/DAAV)36.79510117N 5.87361002ECIV
Laghouat Air Base (LOO/DAUL)33.76504135N 2.92919827ECIV/MIL
Mecheria Airport (MZW/DAAY)33.53590012N 0.24235301WCIV/MIL
Mostaganem Airport35.90565109N 0.14513437ECIV
Noumérat - Moufdi Zakaria Airport (GHA/DAUG)32.38410187N 3.79411006ECIV/MIL
Oran Es Sénia Airport (ORN/DAOO)35.62390137N 0.62118298WCIV
Oran Tafaraoui Airport (TAF/DAOL)35.54240036N 0.532278WCIV/MIL
Ouakda Airport (DAOC)31.64308357N 2.18419051W
Oued Irara Airport (HME/DAUH)31.67300034N 6.14043999ECIV
Oum el Bouaghi Air Base (DABO)35.87969971N 7.27080011EMIL
Oum El Bouaghi Barracks Helipad35.8632164N 7.13652515EMIL
Rabah Bitat Airport (AAE/DABB)36.82281876N 7.80985641ECIV/MIL
Reggane Air Base (DAAN)26.71125031N 0.28985271EMIL
Relizane Airport (QZN/DAAZ)35.75307083N 0.62605745ECIV
Saida Airport34.89720154N 0.151694ECIV
Sidi Bel Abbes Airport (BFW/DAOS)35.17204285N 0.59336084WCIV
Soummam Airport (BJA/DAAE)36.7120018N 5.06992006ECIV
Tamanrasset Airport (TMR/DAAT)22.81097603N 5.45066166ECIV/MIL
Telerghma Air Base (DAAM)36.1086998N 6.36460018EMIL
Tilrempt Airport (HRM/DAFH)32.93040085N 3.31153989ECIV
Timimoun Airport (TMX/DAUT)29.2371006N 0.27603301ECIV
Tindouf Airport (TIN/DAOF)27.70188141N 8.16671371WCIV/MIL
Tindouf East Air Base27.58662224N 7.50032473WMIL
Tindouf Highway Strip27.90867043N 7.98238993WMIL
Tinfouchy Airport28.87929916N 5.82289982WCIV
Tiska Airport (DJG/DAAJ)24.28662109N 9.46196747ECIV
Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir Airport (AZR/DAUA)27.83760071N 0.186414WCIV
Touggourt Sidi Madhi Airport (TGR/DAUK)33.07509995N 6.08991432ECIV
Tsletsi Airport (QDJ/DAFI)34.66661835N 3.34988427ECIV
Zenata - Messali El Hadj Airport (TLM/DAON)35.01357269N 1.4568665WCIV/MIL