Mexico - Civil - British Aerospace 125

All known registrations are shown in the table below. Logged in users with recorded sightings will see the registrations or construction numbers for which they have sightings in the database highlighted in yellow.

LoginRegister for a free accountMore info on registration highlighting

planes in fleetlist - 442 | log in to see how many you have sightings for

Registrationc/nRegistrationc/nRegistrationc/nRegistrationc/n
XA-AAL258223XA-JIX257079XA-SGM25283XB-IRZ257084
XA-AAL258233XA-JLJ258177XA-SGP25114XB-JKG25146dum
XA-AAO258022XA-JMC258035XA-SIV258185XB-JLY25139
XA-ACN256038XA-JMR258530XA-SIX258581XB-JND257106
XA-ADR25146XA-JMS258582XA-SJM258713XB-JTN257185
XA-AEE25139XA-JPF258327XA-SKE25253XB-JVL25052
XA-AEMHB-22XA-JRF25202XA-SKH256067XB-JYS257033
XA-AEN258232XA-JRF256018XA-SKZ25121XB-KKS25225
XA-AET258502XA-JRF257059XA-SLP256002i/aXB-KNH25225
XA-AETHA-0045XA-JTI257092XA-SLR25112XB-KQB25139
XA-AFSHB-16XA-JTM258253XA-SNH256021XB-LBD25018
XA-AGL25236XA-JTS258042XA-SNN257009XB-LWC25220
XA-AGL256046XA-JUL258006XA-SON257079XB-LXP25233
XA-AJE258221XA-JUZ25014XA-SSV25187XB-MAR25202
XA-AMI257098XA-JVGHB-73XA-SSY257199XB-MBM25030
XA-AMI258206XA-KAC257110XA-STK258383XB-MCB258320
XA-AMI258623XA-KBA258984XA-STX257186XB-MGM25175
XA-ASH258082XA-KBLHA-0052XA-SWK256026XB-MLC257171
XA-ASRHA-0175XA-KEW257096XA-TAL25064XB-MRK258101
XA-ATC256026XA-KIS257102XA-TCB257082XB-MSV25185dum
XA-AVO257110XA-KOF25065XA-TCR257102XB-MTG258063
XA-BEM25068XA-KON257108XA-TEM258431XB-MWQ257084
XA-BNGHA-0028XA-KTY258004dumXA-TGK259037XB-MYA25227
XA-BOJ25060XA-KUT256028XA-TKQ258111XB-MZI25225
XA-BWB258581XA-KVD258240XA-TME257050XB-NVE257084
XA-BYP257041XA-KVG25146XA-TNX256018XB-NVN257027
XA-CABHA-0208XA-LAS258626XA-TNY25196XB-NYM258054
XA-CAH256044XA-LAU258295XA-TPB258176XB-OAE258537
XA-CAZ258152XA-LCDHB-25XA-TPB258409XB-OAF257010
XA-CHA258241XA-LEG257046XA-TPBHA-0206XB-OAU257068
XA-CHG258731XA-LEX258187XA-TTH25148dumXB-OBS257106
XA-CHK258727XA-LEY258731XA-TVI258004XB-ORG258228
XA-CNC258618XA-LFU25112XA-TYG257171XB-OUF25227
XA-COL25086XA-LML257076XA-TYH258491XB-OWR25236
XA-COX258108XA-LOV25283dumXA-TYK258597XB-OZN258020
XA-CUZ25279XA-LRM259009XA-UBK25107XB-PAM257033
XA-DAD258799XA-LUC259009XA-UCU257056XB-PDD257129
XA-DAK258702XA-LUN257127XA-UEA257061XB-PEB256061
XA-DAN25158XA-MAH256065XA-UEH258044XB-PFJ258020
XA-DAR258753XA-MAMHB-22XA-UEX25066XB-PGA257044
XA-DAS258176XA-MAX258727XA-UFK258287XB-PGP257171
XA-DCS25078XA-MBM25030XA-UGO258731XB-PLX25236
XA-DCS25161XA-MBM25101XA-UHI258055XB-PMW257044
XA-DIN25273XA-MER258027XA-UKR257191XB-PND258020
XA-DIW25226XA-MIR25068XA-ULN25178XB-PNQ258075
XA-DJT258228XA-MJA258331XA-ULT257003XB-PSZ257135
XA-DLN258269XA-MJI257033XA-UOF25178XB-PUE25158
XA-DLVHA-0088XA-MJS258385XA-UOW257036dumXB-PUO258767
XA-DON258909XA-MKY256064dumXA-UPE257019XB-PVA257100
XA-DPAHB-10XA-MLAHB-1XA-UQN257059XB-PVL257092
XA-EBF258646XA-MLP258383XA-URN258327XB-PVP25066
XA-EBM258327XA-MSH257128XA-USQ257066XB-PYH257029
XA-EFL257123XA-NEM257158XA-UTB259009XB-PYV257135
XA-EGEHB-25XA-NGS258232XA-UUV258029XB-PYW257107
XA-ELM258051XA-NIC258552XA-UVH258152XB-PZC257098
XA-ELR258691XA-NSA257126XA-UVY259011XB-PZL258063
XA-ELR258771XA-NTE256020XA-UWF258054XB-RAY258012
XA-ELX258413XA-NTE257098XA-UXZHB-9XB-RBC257100
XA-EMA25282XA-NTE258638XA-UYF258327XB-RBV258275
XA-ERM257164XA-NXTHB-22XA-UYJ257123XB-RCD257213
XA-ESPHA-0068XA-OACHB-9XA-UYQ258691XB-RCF258051
XA-ESQ25028XA-OAV258256XA-UZB257100XB-RCH256061
XA-EXC258170XA-OBS257106XA-UZO257104XB-RCI257009
XA-EXL256061XA-OLA258757XA-VDA258185XB-RCL258173
XA-FFU258153XA-OLI258051XA-VDI257193XB-RDG258082
XA-FGS258047XA-ORL258554XA-VDY258767XB-RHW258112
XA-FLXHB-13XA-PAG259032XA-VIA258327XB-RJT258181
XA-FMK257068XA-PAM257049XA-VOA258129XB-RKI257177
XA-FRC259023XA-PBPHA-0208XA-WNG258397XB-RKY257135
XA-FRP25185XA-PBT258601XA-XELHA-0149XB-RLN256018
XA-FSA258664XA-PEMHB-8XA-XET256022XB-RMB257098
XA-FYN258386XA-PGPHA-0208XA-XXX258909XB-RNX258190
XA-GBP258749XA-PIE258327XA-YNZ258771XB-RQD258248
XA-GCC258252XA-PSO258069XA-YSM25208XB-RQX258188
XA-GCCHB-9XA-PVL257092XB-AAB25281XB-RSY258112
XA-GFB258075XA-PYC258644XB-ACM257171XB-RWG257098
XA-GGP258476XA-QPL258161XB-ADT258001XB-RWP258313
XA-GIC257206XA-RAA258220XB-ADZ256018XB-RWZ258044
XA-GIC258183XA-RAD258527XB-AIH258170XB-RYP256066
XA-GIE258302XA-RAY258012XB-AKW25102XB-RZE256027
XA-GLG258583XA-RBV258275XB-ALCHA-0149XB-RZV257067
XA-GLS25179XA-RCE258742XB-ANC258001XB-SBC25068
XA-GMC258206XA-RCF258051XB-ANM258112XB-SBN258112
XA-GMM258314XA-RCH25101XB-AXP25112XB-SFN257078
XA-GOC25107XA-RCL258150XB-AXP25233XB-SJK257049
XA-GOI258543XA-RDD25030preXB-BEA25068XB-SMV257042
XA-GRB259021XA-RDD25252XB-BLK257098XB-SMZ258170
XA-GTC25205XA-RED258690XB-CCM25226XB-SVV257069
XA-GTE258554XA-RET258004XB-CUX25262XB-SYT258767
XA-GUB25185XA-RGG259037XB-CXA25060XB-TTN258037
XA-HCRHA-0149XA-RGOHA-0036XB-CXK257153XB-VHL257208
XA-HEL258489XA-RIL25237XB-CXZ25060XB-VLM258013
XA-HFM25107XA-RLV258035XB-DDM25196XB-VUI25068
XA-HHH258554XA-RMN25185XB-DZN257158XC-ANL25065i/a
XA-HOM257199XA-ROJ25206XB-EAL25060XC-GOB25216
XA-HOM258171XA-RPT25078XB-EER25229XC-LJF25052
XA-HOU25060XA-RPT25161XB-ENM258690XC-LNC259032
XA-HXM257084XA-RSP25091XB-ERN25148XC-LND258004
XA-IAO258552XA-RSR25017XB-EXC256061XC-LNJ257199
XA-ICF258581XA-RUX25101XB-FCR258104XC-LPU258127
XA-IIT25152XA-RUY258302XB-FFV25112XC-LPV258097
XA-IJC258904XA-RWN25226XB-FIS25060XC-LPW257067
XA-ISH258036XA-RYB259043XB-FMF256033XC-LPW257126
XA-IZA258129XA-RYK256047XB-FMK257068XC-LPX257009
XA-IZA258233XA-RYM258075XB-GAM25075XC-LQB257125
XA-JAI257171XA-RYW25064XB-GCC258252XC-LQD258189
XA-JBG258715XA-SAI256016XB-GHC25121XC-LQF258170
XA-JBT258715XA-SAU257027XB-GNF25283XC-LQJ257005
XA-JCT258581XA-SEH258004XB-ILD25190i/aXC-LQO257046
XA-JEQ256047XA-SEN257077XB-IPX25188XC-OAH259023
XA-JET258628XA-SFQ25273
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe
View all fleet lists on your phone in the new app
Now also available on iPhone and iPad

Although every effort is made to ensure correctness and completeness of the fleet lists, errors are bound to be made. It cannot be guaranteed that the information displayed on this page is completely accurate. If you do find errors (e.g. missing data or incorrect data) please notify Spottingmode through this form.